Traditionell och effektiv

KL

Kombisåmaskin

Stora behällare

Tume kombisåmaskin har en självbärande konstruktion som tillåter stora behållarvolymer. Stora behållarvolymer betyder större effekti-vitet. Dyrbar tid kan därför användas för sådd i stället för påfyllning. Man kan utrusta KL-såmaskinen med en extra tilläggsbehållare, va-rav arbetskapaciteten ökar ytterligare.

Bärande däck

Maskin har stora däck med traktorprofil som standardutrustning.

Exakt utmatning

Tume utmatningen med räfflade skjutvalsar är mycket exakt, lätt att justera och lämplig för allt slags utsäde. Utmatningsanordningarna är placerade under behållarens jämna botten, vilket leder till att ut-matningen är jämn även om maskinen lutar (t.ex. i kuperad terräng). Utmatarna fylls utan omröraraxel även med trögt rinnande frötyper. Tack vare bottenkonens form töms behållarna fullständigt, även med småfrön. Utmatarna är utrustade med justerbara bottenklaffarna.

Stor justeringsmån i utmatningen

Sålunda erhålles 100 olika inställningsmöjligheter.

Stor rörelsebana

Utsädesbillarnas fjädring är av väsentlig betydelse för en väl utförd sådd. Tume-maskinerna är försedda med separat och central inställ-ning av billtrycket. Inga verktyg behövs. Billarnas stora rörelsebanor tar maskinen över hinder utan att den skadas, och samtidigt bibe-hålls rätt sådjup även vid svackor på åkern. De svetsade billarmarna är stadiga och kraftiga. De långa billarmarna har en geometri som håller billtrycket nära nog konstant genom hela rörelseområdet.

Jämför egenskaperna hos KL-modeller och välj

KL 2500 KL 2500 med tilläggsbehållare KL 3000
Arbetsbredd, cm
250
250
300
Behållarvolym gödsel, l
600
830
720
Behållarvolym utsäde, l
400
630
480
Basmaskinens vikt, kg
920
960
1050
Basmaskinens bredd, cm
333
333
383
Påfyllnings höjd, cm
119
140
119
Hjulstorlek
10-15,3 AS
10-15,3 AS
10-15,3 AS
Antal däck
2
2
2
Effektbehov, kW
40
50
50
Gödselbillar, st.
10
10
10
Utsädesbillar, st.
20
20
24

Se alla såmaskinsmodeller