Pioner för lantbrukarens bästa

Tume-Agris historia börjar med sockerfabrikens historia. År 1948 grundade Turenkis sockerfabrik, en maskinverkstad som tillverkade redskap för sockerbetskontraktodlarna. I verkstaden både reparerades sockerfabrikens egna maskiner och man tillverkade lantbruksredskap. På 1960-talet började man tillverka Tume lantbruksmaskiner också för spannmåls-och djurgårdar.

Turenki fabrikens produktion utvecklades i takt med den finska lantbruksproduktionen.På 1980-talet utvecklades produktionen kraftigt och man investerade i de första svetsrobotarna.

1986 sålde sockerfabrikens ägare Socros Oy Tume lantbruksmaskinfabriken till den finska Nokka koncernen. 2004 frigjorde Nokka koncernen Tume lantbruksmaskintillverkningen till Tume-Agri Oy och sålde den till fabrikens ledning år 2006.

För Tume-Agri är det viktigt att produktutvecklingen av lantbruksmaskiner baserar sig på maskiner som fungerar tryggt och ekonomiskt. Produktutvecklingen sker i samarbete med lantbrukare. Målsättningen är tekniskt säkra maskiner.med bra bibehållet värde som underlättar lantbrukarens arbete.

Innovationer som hjälper lantbrukaren

Tume-historiaa014

Den första innovationen var Tume gödselharv, som kombinerade radgödsling med harvens jordbearbetning. Nästa steg var att kombinera sådd med radgödsling: Kombisåmaskinens prototyp tillverkades 1968.

Exaktkombi-såmaskinen som kom på marknaden 1988 var en stor produktnyhet. Exaktkombis bärhjul bestod av en hjulvält bakom maskinen. Genom att placera hjulenbakom maskinen,i stället för att ha dem på sidan eliminerade man extra vältning och fick en mycket jämn uppkomst. En kontinuerligt vidareutvecklad exaktkombi är fortfarande en av Tumes huvudprodukter.

Den för olika förhållanden och bearbetningssystem mycket lämpliga universalsåmaskinen Nova Combi lanserades år 2003.Nova Combi har överbevisat i tester och tävlingar i hela världen.