Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja Eu:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 4.4.2018, muokattu 27.3.2020.

Rekisterinpitäjä

Tume-Agri Oy
Sudenkorventie 1, 14200 Turenki
Puh. 0207 433 060, info@tumeagri.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevassa asiasassa

info@tumeagri.fi

Rekisterin nimi

Tume-Agri Oy:n yhteydenotto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Tume Agri Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojenkäyttötarkoitus on Tume Agri Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös Tume Agri Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä mielipidetutkimuksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakastiedot: asiakasnumero, tilaushistoria, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tume-Agri Oy voi luovuttaa tietoja sitä osaomistavalle yritykselle PEL-Tuote Oy. Tietoja ei kerrota tai luovuteta muille ulkopuolisille, paitsi lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyssä saatetaan käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla eivätkä siirretyt tiedot sisällä arkaluonteista tietoa.

Rekisteirin suojausen periaatteet

Tietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja joilla on työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat, niiden varmuuskopiot sekä manuaaliset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa sekä vaatia korjaamaan tai poistamaan rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröity henkilö voi kieltää tietojensa käyttämisen sähköiseen suoramarkkinointiin klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.