Vår webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakorna för att samla in besökarstatistik och analysera information. Vårt syfte är att utveckla sidornas kvalitet och innehåll ur användarens perspektiv. Besökaruppgifterna är avidentifierade, och vi skickar dem inte till tredje parter. Om du vill, kan du förbjuda användningen av kakor.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är viktigt att beakta att kakorna krävs för att vissa tjänster ska fungera.

Webbplatsen använder både sessionskakor och beständiga kakor. De insamlade sessionskakorna sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Enbart beständiga kakor som används för att identifiera nya besökare och dem som återvänder till webbplatsen sparas.

Användarens webbläsare berättar om en beständig kaka redan är i användning. Om inte, installeras en ny kaka i webbläsaren. Vi lämnar aldrig ut de insamlade användaruppgifterna till tredje parter.

De flesta webbläsare möjliggör att funktionen kakor kan tas bort, t.ex. via Internet Explorer genom att välja Verktyg/Tools – Internetalternativ/Internet options – Sekretess/Privacy.